Slide Image

Välkommen till Skandinaviska Akademien för Ledarskap och Teologi, en sida där vi diskuterar ledarskapets betydelse idag i olika sektorer av samhället.

Ledarskap och teologi

Hur är en bra ledare? Och vad är bra ledarskap? Detta är en fråga som människor har ställt sig i alla tider, i alla olika typer av verksamhet.

Läs hela artikeln

Akademi för ledarskap

Ledarskap är viktigt i alla religiösa sammanhang. Därför finns det flera utbildningar i teologiskt ledarskap, med möjlighet till internationellt samarbete.

Läs hela artikeln

Alla behöver bra ledare

En bra ledare är ofta vad som skiljer en bra arbetsplats från en dålig. Men det kan också vara tvärt om: att arbetsplatsen omöjliggör bra ledarskap.

Läs hela artikeln